CUPRINS CD-URI

EDUCATIONALE >>>

PROGRAMARE BAZELOR DE DATE SUB DELPHI - CD1

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1. Introducere

1.1.1. Ce este Delphi?

1.1.2. Versiunile Delphi

1.1.3. Ce este un limbaj de programare

1.1.4. Ce este un mediu de programare

1.1.5. Tipuri de aplicatii ce pot fi abordate in Delphi  

1.2. Notiuni despre baze de date

1.2.1. Ce este o baza de date?.

1.2.2. Notiuni despre lucrul cu bazele de date

1.2.3. Servere de date si sisteme de gestiune a bazelor de date

1.2.4. Modelul relational pentru baze de date

1.2.5. Ce este un tabel

1.2.6. Relatii

1.2.7. Chei primare si chei straine

1.2.8. Interogarea bazelor de date

1.2.9. Fisiere Index

1.2.10. Tipuri de baze de date relationale recunoscute de catre Delphi

1.2.11. Factori determinati pentru lucrul cu baze de date sub Delphi

 

2. INSTALAREA DELPHI

2.1. Cerinte hardware si software

2.1.1. Cerinte hardware

2.1.2. Cerinte software

2.1.3. Pachetul Delphi

2.2. Instalarea Delphi 6

2.2.1. Demararea procesului de instalare

2.2.2. Lansarea instalarii prin fisierul "install.exe"

2.2.3. Ce se poate instala de pe CD

2.2.4. Instalare: introducerea numarului serial

2.2.5. Instalare: pagina cu acordul de licenta  

2.2.6. Instalare: moduri de instalare

2.2.7. Instalare: pagina cu selectarea componentelor

2.2.8. Instalare: pagina cu alegerea locatiei de instalare

2.2.9. Instalare: setarea optiunii pentru dezinstalarea Delphi

2.2.10.  Instalarea serverului de date Interbase

2.2.11. Finalizarea instalarii Delphi

2.3. Dupa instalare

2.3.1. Modificari Windows dupa instalare

2.3.2. Modificarea instalarii Delphi

2.3.3. Lansarea Delphi folosind meniul Start  

2.3.4. Inregistrarea Delphi

 

3. MEDIUL INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA APLICATIILOR SUB DELPHI (IDE)

3.1. Despre mediul integrat Delphi - IDE

3.1.1. Ce este IDE

3.1.2. Interfata IDE

3.1.3. Meniuri contextuale

3.1.4. Accesul la baze de date din Delphi

3.1.5. Utilitare pentru lucrul cu bazele de date sub Delphi

3.1.6. Bara de instrumente Standard

3.1.7. Bara de instrumente View

3.1.8. Bara de instrumente pentru depanare

3.1.9. Bara de instrumente Desktop

3.1.10. Afisarea barelor de instrumente

3.1.11. Afisarea etichetelor cu explicatii pentru barele de instrumente

3.1.12. Particularizarea unei bare de instrumente

3.1.13. Paleta de componente

3.2. Notiuni fundamentale despre programarea sub Delphi

3.3.1. Etapele proiectarii unei aplicatii

3.3.2. Ce este o aplicatie

3.3.3. Ce este un proiect?

3.3.4. Ce este o macheta (form)

3.3.5. Ce este un unit

3.3.6. Fisiere utilizate intr-un proiect Delphi

 

4. CREAREA UNUI NOU PROIECT

4.1. Despre proiecte

4.1.1. Ce ne propunem

4.1.2. Ce va include aplicatia propusa

4.1.3. Crearea unei noi aplicatii

4.1.4. Fisierele aferente unui proiect deschis

4.1.5. Ce este Project Manager

4.1.6. Ce se intampla la lansarea in executie a unei aplicatii Delphi

4.1.7. Lansarea in executie

4.1.8. Crearea unei noi machete

4.2. Crearea interfetei utilizator

4.2.1. Ce este o interfata utilizator

4.2.2. Paleta de componente Standard

4.2.4. Inserarea unei componente in macheta utilizand paleta de componente

4.2.5. Aranjarea in macheta a componentelor

4.2.6. Accesul la proprietatile unei componente din Object Inspector

4.2.7. Stabilirea proprietatilor pentru o componenta utilizand Object Inspector

4.3. Vizualizarea obiectelor din cadrul unui proiect

4.3.1. Inspectorul de obiecte (Object Inspector)

4.3.2. Object Tree Viewer

4.3.3. Modificarea aspectului componentelor utilizand inspectorul de obiecte

4.3.4. Modificarea simultana a proprietatilor pentru mai multe obiecte in Object Inspector

4.3.6. Vizualizarea machetelor dintr-un proiect

4.3.7. Stergerea unei machete (form) din proiect

4.4. Lucrul cu proiecte

4.4.1. Vizualizarea fisierului proiect utilizand meniu

4.4.2. Vizualizarea fisierului macheta

4.4.3. Moduri de salvare a unui proiect

4.4.4. Fereastra "Save As"

4.4.5. Salvarea proiectului pentru prima data

4.4.6. Inchiderea unui proiect fara a inchide aplicatia

4.4.7. Deschiderea unui proiect salvat anterior

4.4.8. Salvarea aceluaisi proiect folosind alt nume

4.4.9. Inchiderea aplicatiei Delphi si a tuturor fisierelor deschise

 

5. DESPRE PROGRAMAREA IN OBJECT PASCAL

5.1. Ce este programarea orientata obiect

5.1.1. Ce este programarea orientata obiect

5.1.2. Ce este o clasa

5.1.3. Ce este un obiect

5.1.4. Despre proprietati si metode

5.1.5. Despre evenimente si programarea lor

5.2. Delphi si limbajul Object Pascal

5.2.1. Caracterisitici ale limbajului Object Pascal

5.2.2. Ce este un program

5.2.3. Formatul unui unit

5.2.4. Ce este sintaxa

5.2.5. Entitati simbolice de baza

5.2.5. Din ce se compune codul sursa

5.2.6. Ce sunt comentariile

5.2.7. Simbolul ;

5.2.8. Tipuri de date

5.3. Expresii

5.3.1. Ce sunt expresiile

5.3.2. Constante

5.3.3. Variabile

5.3.4. Operatori

5.3.5. Exemple de expresii  

5.4. Declaratii si instructiuni

5.4.1. Ce contine un program

5.4.2. Ce este o declaratie

5.4.3. Exemple pentru declararea variabilelor

5.4.4. Despre matrici

5.4.5. Definirea unui vector

5.4.6. Definirea unei matrici bidimensionale

5.4.7. Exemplu de lucru cu matrici

5.4.8. Ce este un bloc

5.4.9. Domeniul de vizibilitate (scope)

5.5. Instructiuni

5.5.1. Ce este o instructiune

5.5.2. Mod de reprezentare al instructiunilor

5.5.3. Instructiunea de atribuire

5.5.4. Exemplu de instructiuni de atribuire

5.5.5. Instructiunea IF

5.5.6. Exemplu de instructiune IF

5.5.7. Instructiunea CASE

5.5.8. Exemplu de instructiune CASE

5.5.9. Instructiunea WHILE

5.5.10. Exemplu de instructiune WHILE

5.5.11. Instructiunea REPEAT

5.5.12. Exemplu de instructiune REPEAT

5.5.13. Instructiunea FOR

5.5.14. Exemplu de instructiune FOR

5.5.15. Instructiunea GOTO

5.5.16. Procedurile predefinite BREAK si CONTINUE

5.5.17. Exemplu de utilizare BREAK

5.5.18. Exemplu de utilizare CONTINUE

5.6. Tipuri de date simple

5.6.1. Tipuri de date simple

5.6.2. Date de tip real

5.6.3. Date de tip ordinal

5.6.4. Date ordinale de tip intreg

5.6.5. Date ordinale de tip logic (Boolean)

5.6.6. Date ordinale de tip caracter

5.6.7. Date de tip enumerat

5.6.8. Date de tip subdomeniu (subrange)

5.6.9. Exemple pentru definirea tipurilor de date

 

6. PROCEDURI SI FUNCTII

6.1. Despre proceduri si functii

6.1.1. Despre proceduri si functii

6.1.2. Ce este o procedura

6.1.3. Ce este o functie

6.1.3. Domeniul de valabilitate al identificatorilor

6.2. Despre parametrii

6.2.1. Ce sunt parametrii unui subprogram

6.2.2. Parametri valoare, parametri referinta

6.2.3. Exemplu de subprograme

Lectie Simulare Simulare Simulare

Temele pentru obtinerea certificatului de studiu se afla pe al doilea CD al cursului si contine exercitii din materia de pe ambele CD-uri.

Inceput pagina ...

Certificat de absolvire