CUPRINS CD-URI

EDUCATIONALE >>>

PROGRAMARE BAZELOR DE DATE SUB DELPHI - CD2

4.3. Diagrame

4.3.1. Ce este o diagrama

4.3.2. Crearea unei noi machete

4.3.3. Adaugarea unei diagrame

4.3.4. Vizualizarea unei diagrame

4.4. Crearea rapoartelor

4.4.1. Tipuri de rapoarte

4.4.2. Continutul unui raport

4.4.3. Componentele paletei QReport

4.4.4. Crearea unui nou raport din Object Repository

4.4.5. Stabilirea benzilor ce fac parte din raport

4.4.6. Inserarea componentelor in benzile raportului

4.4.7. Inserarea componentei pentru definirea continutului unui raport

4.4.8. Crearea rapoartelor utilizand Quick Report Wizard

4.5. Proiectarea meniurilor

4.5.1. Proiectarea unui meniu

4.5.2. Crearea unui meniu principal

4.5.3. Construirea meniului principal

4.5.4. Crearea submeniurilor

4.5.5. Adaugarea codului

4.5.6. Vizualizarea machetei cu meniul principal

4.6. Bare de instrumente

4.6.1. Bare de instrumente

4.6.2. Adaugarea unei bare de instrumente

4.6.3. Adaugarea unui buton in bara de instrumente nou creata

4.6.4. Selectia evenimentului la care va reactiona butonul

4.6.5. Asocierea unei imagini cu un buton

4.7. Bare de stare

4.7.1. Bare de stare

4.7.2. Adaugarea unei bare de stare

4.8. Managementul proiectului

4.8.1. Componentele proiectului

4.8.2. Vizualizarea componentelor proiectului curent

 

5. APLICATIA PERS

5.1. Ce ne propunem

5.1.1. Definirea aplicatiei

5.1.2. Datele de intrare

5.1.3. Datele de iesire

5.1.4. Resursele de pe CDROM

5.2. Crearea interfetei

5.2.1. Ce ne propunem

5.2.2. Crearea unui proiect nou si a machetei principale  

5.2.3. Asocierea unui icon cu fereastra aplicatiei  

5.2.4. Inserarea fundalului  

5.2.5. Adaugarea butoanelor de optiuni in macheta principala  

5.2.6. Specificarea proprietatilor pentru primul buton inserat

5.2.7. Specificarea proprietatilor comune pentru butoane

5.2.8. Adaugarea unei bare de instrumente la fereastra principala

5.2.9. Adaugarea de butoane in bara de instrumente nou creata

5.2.10. Specificare listei de imagini ce vor fi asociate butoanelor

5.2.11. Asocierea imaginilor cu butoanele din bara de instrumente

5.2.12. Adaugarea unei bare de stare  

5.2.13. Afisarea orei in bara de stare  

5.2.14. Crearea machetei pentru afisarea de informatii  

5.2.15. Definitivarea machetei pentru afisarea de informatii

5.2.16. Adaugarea de suboptiuni utilizand un meniu de tip popup

5.2.17. Asocierea meniului popup cu un buton din interfata

5.2.18. Crearea machetelor pentru ferestrele aferente lucrului cu tabelele

5.2.19. Salvarea proiectului

5.2.20. Fisierele create dupa salvarea proiectului

5.3. Crearea bazei de date

5.3.1. Ce ne propunem

5.3.2. Crearea aliasului

5.3.3. Crearea tabelelor din baza de date

5.3.4. Introducerea datelor in tabele

5.3.5. Crearea fisierelor index asociate

5.4. Crearea machetelor pentru lucrul cu bazele de date

5.4.1. Ce ne propunem

5.4.2. Redeschiderea proiectului "pers"

5.4.3. Crearea unui modul de date

5.4.4. Inserarea componentelor de tip tabel

5.4.5. Inserarea componentelor de tip sursa de date

5.4.6. Afisarea machetei pentru angajati

5.4.7. Afisarea angajatilor sub forma de tabel

5.4.8. Vizualizarea imaginilor

5.4.9. Adaugarea facilitatilor de navigare in tabelul cu angajati

5.4.10. Crearea machetei pentru editarea datelor angajatilor

5.4.11. Crearea machetei pentru afisarea departamentelor

5.4.12. Crearea machetei pentru editarea departamentelor

5.4.13. Salvarea modificarilor efectuate la proiect

5.5. Crearea de rapoarte

5.5.1. Ce ne propunem

5.5.2. Crearea rapoartelor

5.5.3. Crearea raportului pentru listarea tuturor angajatilor

5.5.4. Crearea raportului pentru listarea angajatilor pe departamente

5.6. Programarea

5.6.1. Ce ne propunem

5.6.2. Scrierea codului pentru afisarea datelor din bazele de date

5.6.3. Adaugarea codului pentru afisare la elementele de interfata

5.6.4. Scrierea codului pentru editarea datelor

5.6.5. Adaugarea codului pentru editare la elementele de interfata

5.6.6. Scrierea codului pentru generarea rapoartelor

5.6.7. Adaugarea codului pentru rapoarte la elementele de interfata

5.6.8. Scrierea codului pentru iesirea din aplicatie

5.6.9. Scrierea codului pentru afisarea machetei cu informatii

5.6.10. Adaugarea codului pentru informatii la elementele de interfata

5.6.11. Adaugarea codului pentru butoanele din bara cu instrumente

5.6.12. Scrierea codului pentru functia de cautare

5.6.13. Scrierea codului pentru crearea unui alias prin programare

5.6.14. Testarea proiectului PERS

5.7. Multimedia

5.7.1. Ce este multimedia

5.7.2. Ce ne propunem

5.7.3. Lucrul cu clipuri audio

5.7.4. Inserarea componentelor pentru rularea unui film in format AVI

5.7.5. Introducerea codului pentru rularea filmului

5.7.6. Inserarea unui fisier animat in macheta principala

5.7.7. Testarea elementelor multimedia introduse in proiect

5.8. Distribuirea aplicatiei

5.8.1. Ce ne propunem

5.8.2. Formatul final pentru distribuirea aplicatiei

5.8.3. Instalarea InstallShield Express

5.8.4. Lansarea in executie a InstallShield Express si crearea unui proiect nou

5.8.5. Crearea pachetului de instalare - selectarea informatiilor

5.8.6. Crearea pachetului de instalare - construirea pachetului

5.8.7. Instalarea aplicatiei pe calculatorul clientului

 

Teme pentru obtinerea certificatului de studiu

1. BIBLIOTECA DE COMPONENTE VIZUALE

1.1. Modelarea obiectelor

1.1.1. Ce este o clasa?

1.1.2. Tipuri de clase sub Delphi

1.1.3. Declararea unei clase

1.1.4. Ce este un obiect?

1.1.5. Ce este un constructor

1.1.6. Proprietati, metode, evenimente

1.1.7. Clasa TObject

1.1.8. Clasa TClass

1.1.9. Alte clase

1.1.10. Ce este VCL

1.1.11. Niveluri de acces

1.2. Modificarea proprietatilor unui obiect

1.2.1. Cum putem modifica proprietatile unui obiect

1.2.2. Modificarea proprietatilor in timpul executiei

1.3. Object Repository

1.3.1. Ce este Object Repository

1.3.2. La ce serveste Object Repository

1.3.3. Cum poate fi accesat Object Repository

1.3.4. Adaugarea unui obiect in Object Repository

 

2. BAZE DE DATE SUB DELPHI

2.1. Despre baze de date

2.1.1. Ce este o baza de date

2.1.2. Arhitectura unei baze de date

2.1.3. Accesul la date din Delphi

2.1.4. Utilitare pentru lucrul cu bazele de date sub Delphi

2.2. Borland Database Engine

2.2.1. Drivere BDE

2.2.2. Aliasuri BDE

2.2.3. Lansarea BDE Administrator

2.2.4. Prezentare BDE Administrator

2.2.5. Crearea unui alias BDE

2.2.6. Stabilirea unui nume pentru noul alias creat

2.2.7. Configurarea aliasului nou creat

2.2.8. Inchiderea aplicatiei BDE Administrator

2.2.9. Crearea unui alias in program

2.3. Lucrul cu tabele utilizand Database Desktop

2.3.1. Lansarea in executie pentru Database Desktop

2.3.2. Crearea unui tabel nou

2.3.3. Structura tabelului

2.3.4. Cheia primara a tabelului

2.3.5. Fereastra pentru specificarea structurii unui tabel

2.3.6. Definirea structurii tabelului utilizand Database Desktop

2.3.7. Salvarea definitiei unui tabel

2.3.8. Deschiderea unui tabel existent

2.3.9. Cum introducem date intr-un tabel din Database Desktop

2.3.10. Introducerea datelor intr-un tabel din Database Desktop

2.3.11. Introducerea de imagini intr-un tabel

2.3.12. Crearea tabelului DEPARTAMENTE

2.3.13. Ordonarea datelor intr-un tabel

2.4. Crearea fisierelor index sub Database Desktop

2.4.1. Ce este un index

2.4.2. Tipuri de index pentru tabele Paradox

2.4.3. Crearea unui tabel ce contine un camp cu autoincrementare

2.4.4. Crearea unui index primar sub Database Desktop

2.4.5. Fisiere salvate in urma crearii unui tabel si a indexului primar

2.4.6. Introducerea de date intr-un tabel ce are asociat un index primar

2.4.7. Crearea unui index secundar sub Database Desktop

2.4.8. Crearea unui index secundar compus sub Database Desktop

2.5. Componente pentru lucrul cu baze de date

2.5.1. Categorii de componente

2.5.2. Paleta de componente "Data Access"

2.5.3. Paleta de componente "Data Controls"

2.6. Module de date

2.6.1. Ce este un modul de date?

2.6.2. Crearea unui modul de date

2.6.3. Modificarea proprietatilor unui modul de date din Object Inspector

2.6.4. Etape pentru specificarea surselor de date

2.6.5. Inserarea componentelor de tip tabel

2.6.6. Stabilirea proprietatilor unui tabel

2.6.7. Inserarea de componente de tip DataSource

2.6.8. Stabilirea proprietatilor pentru o componenta DataSource

2.6.9. Unit-ul corespunzator modulului de date

2.7. Vizualizarea datelor

2.7.1. Despre vizualizarea datelor

2.7.2. Inserarea componentei DBGrid

2.7.3. Stabilirea unit-ului aferent modului de date

2.7.4. Proprietatile unei componente DBGrid

2.7.5. Afisarea tabelului de angajati utilizand o componenta DBGrid

2.7.6. Vizualizarea imaginilor dintr-o baza de date

2.7.7. Navigarea in cadrul bazei de date utilizand componenta DBNavigator

2.7.8. Prezentarea componentei DBNavigator

2.7.9. Ascunderea unui buton al componentei DBNavigator

2.7.10. Testarea butoanelor de navigare

2.8. Actualizarea unei baze de date

2.8.1. Adaugarea unei inregistrari

2.8.2. Stergerea unei inregistrari

2.9. Programarea nonvizuala

2.9.1. Crearea unei baze de date

2.9.2. Crearea unui alias BDE si a obiectului TTable

2.9.3. Definirea campurilor

2.9.4. Crearea definitiilor de index

2.9.5. Crearea tabelului

2.9.6. Citirea datelor dintr-un tabel existent pe disc

2.9.7. Extragerea valorii dintr-un camp

 

3. LUCRUL CU BAZE DE DATE

3.1. Filtrarea datelor

3.1.1. Ce este un filtru

3.1.2. Utilizarea proprietatii "FilterOptions"

3.1.3. Filtrarea cu proprietatea "Filter"

3.1.4. Filtrarea cu ajutorul evenimentului "OnFilterRecord"

3.1.5. Moduri de afisare a datelor din unul sau mai multe tabele

3.1.6. Crearea unui index secundar pentru tabelul ANGAJAT

3.1.7. Stabilirea unei relatii master-detail intre doua tabele

3.2. Calcule in baza de date

3.2.1. Ce sunt campurile calculate

3.2.2. Fereastra "New Field"

3.2.3. Adaugarea de campuri calculate

3.2.4. Specificarea aRONoritmului de calcul pentru campul calculat

3.2.5. Adaugarea campurilor pentru vizualizarea in Fields Editor

3.2.6. Testarea campului calculat

 

4. REALIZAREA INTERFETEI UTILIZATOR

4.1. Database Form Wizard

4.1.1. Ce este Database Form Wizard

4.1.2. Lansarea in executie pentru Database Form Wizard

4.1.3. Tipul de macheta ce va fi creata prin Database Form Wizard

4.1.4. Alegerea sursei de date

4.1.5. Specificarea campurilor ce apar in macheta

4.1.6. Aranjarea componentelor in macheta

4.1.7. Pozitionarea etichetelor pentru componentele machetei

4.1.8. Stabilirea tipului de macheta si finalizarea crearii machetei

4.1.9. Macheta creata prin Database Form Wizard

4.2. Exemplu de creare a unei machete pentru introducere de date

4.2.1. Ce ne propunem

4.2.2. Crearea unei noi machete

4.2.3. Plasarea unei etichete in macheta

4.2.4. Inserarea unei componente de control dependente de date

4.2.5. Plasarea unor butoane radio pentru selectie

4.2.6. Testarea machetei

4.2.7. Componentele pentru vizualizarea fotografiilor angajatilor

4.2.8. Adaugarea codului pentru afisarea unei casete de dialog

4.2.9. Adaugarea de imagini in timpul executiei

Lectie Simulare Film Teme Certificat de absolvire

Inceput pagina ...