CATALOG PRODUSE EDUCATIONALE

Pret (lei, incl.TVA):

CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE

Lectia 1.1. - DESPRE OFFICE XP/2003

1.1.1. Ghid al aplicatiilor Office

1.1.2. Elemente comune aplicatiilor "Office"

1.1.3. Ce este nou in Office XP/2003

1.1.4. Ce este nou in Access XP/2003

Lectia 1.2. - DESPRE BAZE DE DATE

1.2.1. Ce este o baza de date?

1.2.2. Notiuni despre lucrul cu bazele de date

1.2.3. Modelul relational pentru baze de date

1.2.4. Ce este un tabel

1.2.5. Relatii

1.2.6. Chei primare si chei straine

1.2.7. Scopul bazelor de date

Lectia 1.3. - APLICATIA ACCESS SI BAZELE DE DATE

1.3.1. Aplicatia Access"

1.3.2. Obiectele bazei de date în aplicatia "MSAccess"

Lectia 1.4. - INSTALAREA APLICATIEI "MSACCESS"

1.4.1. Cerinte hardware si software pentru instalarea Office

1.4.2. Demararea instalarii

1.4.3. Introducerea datelor utilizator

1.4.4. Acceptarea licentei

1.4.5. Tipuri de instalare

1.4.6. Instalarea personalizata (Custom)

1.4.7. Instalarea particularizata avansata pentru aplicatiile Office

1.4.8. Detectarea versiunilor anterioare de Office

1.4.9. Instalarea suitei Office

1.4.10. Activarea produsului Office

1.4.11. Modificarea instalarii initiale pentru suita Office

Lectia 1.5. - CONFIGURARI DUPA INSTALAREA SUITEI OFFICE

1.5.1. Despre sistemul de operare Windows

1.5.2. Configurarea optiunilor regionale sub Windows

1.5.3. Instalarea optiunilor pentru recunoasterea comenzilor vocale

1.5.4. Utilizarea facilitatii de recunoastere a comenzilor vocale

1.5.5. Instalarea optiunilor pentru recunoasterea scrisului de mâna

1.5.6. Utilizarea facilitatii de recunoastere a scrisului de mana

1.5.7. Dezinstalarea unui modul al unei aplicatii Office

1.5.8. Dezinstalarea aplicatiilor Office


CAPITOLUL 2. PRIMII PASI SUB ACCESS

Lectia 2.1. - LANSAREA APLICATIEI SI INTERFATA ACCESS

2.1.1. Lansarea aplicatiei Access folosind meniul "Start"

2.1.2. Lansarea aplicatiei Microsoft Access 2003 folosind comanda "Run"

2.1.3. Fereastra principala a aplicatiei Access

2.1.4. Inchiderea aplicatiei Access

Lectia 2.2. - DESCHIDEREA UNEI BAZE DE DATE EXISTENTE

2.2.1. Cum sunt stocate bazele de date Access

2.2.2. Accesarea ferestrei de dialog "Open"

2.2.3. Deschiderea unei baze de date Access folosind meniul "Start"

2.2.4. Deschiderea unei baze de date Access folosind folderul "My Recent Documents"

2.2.5. Avertismente de securitate la deschiderea unei baze de date

Lectia 2.3. - INTERFATA ACCESS

2.3.1. Fereastra bazei de date

2.3.2. Utilizarea meniurilor

2.3.3. Configurarea modului de afisare a meniurilor

2.3.4. Eliminarea sau adaugarea unui buton la bara de instrumente

2.3.5. Modificarea dimensiunii pictogramelor pentru bara de instrumente

2.3.6. Modificarea pozitiei barei de instrumente

2.3.7. Meniul contextual

Lectia 2.4. - DESPRE TABELE

2.4.1. Ce este un tabel

2.4.2. Deschiderea unui tabel existent

2.4.3. Afisarea foii de lucru de tip tabelar - "Datasheet View"

2.4.4. Instrumente de selectare

2.4.5. Selectia ferestrei unui tabel prin instrumentul "Selector"

2.4.6. Preselectia

2.4.7. Selectia inregistrarii curente

2.4.8. Modificarea unui camp al inregistrarii curente

2.4.9. Selectia mai multor inregistrari

2.4.10. Selectia unuia sau mai multor campuri

2.4.11. Inchiderea unui tabel deschis

2.4.12. Deschiderea unui tabel in mod "Design View"

2.4.13. Comutarea intre modurile de vizualizare

2.4.14. Modul de afisare proiectare tabel - "Design View"

2.4.15. Introducerea de noi inregistrari intr-un tabel

2.4.16. Stergerea de inregistrari dintr-un tabel

Lectia 2.5. - DESPRE FORMULARE - FORMS

2.5.1. Ce este un formular - form

2.5.2. Deschiderea unui formular existent

2.5.3. Moduri de afisare a unui formular

2.5.4. Fereastra de afisare a unui formular - “Form View”

2.5.5. Vizualizarea tabelului de date - "Datasheet View"

2.5.6. Modul de afisare proiectare formular - “Design View”

2.5.7. Caseta cu instrumente (Toolbox)

Lectia 2.6. - DESPRE INTEROGARI - QUERY

2.6.1. Ce sunt interogarile - query

2.6.2. Lansarea unei interogari existente

2.6.3. Cum a fost definita o interogare - modul "Design View"

2.6.4. Lansarea unei interogari

Lectia 2.7. - DESPRE RAPOARTE - REPORTS

2.7.1. Ce sunt rapoartele - reports

2.7.2. Deschiderea unui raport existent

2.7.3. Afisarea mai multor pagini in modul "Print Preview"

2.7.4. Configurarea raportului - Design View

2.7.5. Proprietatile obiectelor raportului

Lectia 2.8. - FACILITATI OFFICE 2003

2.8.1. Sistemul "Ajutor”

2.8.2. Panoul de activitati - Task Pane

2.8.3. Vizualizare datelor - Caseta “Zoom”

2.8.4. Verificatorul ortografic "Spelling"

2.8.5. Stabilirea dictionarului ºi a opþiunilor pentru verificarea ortograficã

2.8.6. Verificarea ortograficã in obiectele bazei de date

2.8.7. Lucrul cu mai multe ferestre


CAPITOLUL 3. PRIMA MEA BAZA DE DATE

Lectia 3.1. - PLANIFICAREA UNEI BAZE DE DATE

3.1.1. Proiectarea unei baze de date

3.1.2. Scopul bazei de date

3.1.3. Tipul de date

3.1.4. Modelarea datelor

3.1.5. Stabilirea relatiilor

3.1.6. Definirea obiectelor pentru manipularea datelor

3.1.7. Accesul la informatii

Lectia 3.2. - CREAREA UNEI BAZE DE DATE PE BAZA UNUI SABLON

3.2.1. Ce sunt sabloanele pentru baze de date - "Templates"

3.2.2. Crearea unei baze de date folosind un sablon si "Database Wizard"

3.2.3. Definirea tabelelor

3.2.4. Stilul pentru afisarea informatiei

3.2.5. Stilul pentru rapoarte

3.2.6. Specificarea numelui noii baze de date si finalizarea procesului

3.2.7. Finalizarea procesului de crearea a unei baze de date utilizand un sablon

3.2.8. Macheta "Main switchboard"

3.2.9. Ce obiecte au fost create pentru baza de date AGENDA

Lectia 3.3. - CREAREA UNEI BAZE DE DATE FARA A UTILIZA UN SABLON

3.3.1. Ce ne propunem

3.3.2. Crearea unei noi baze de date fara a utiliza un sablon

3.3.3. Crearea tabelelor

Lectia 3.4. - CREAREA UNUI TABEL FOLOSIND PROGRAMUL "TABLEWIZARD"

3.4.1. Ce ne propunem

3.4.2. Demararea procesului de creare a unui tabel prin "Table Wizard"

3.4.3. Fereastra "Table Wizard"

3.4.4. Definirea structurii pentru un tabel cu ajutorul mouse-ului

3.4.5. Adaugarea unui nou camp prin butonul "Add"

3.4.6. Adaugarea de campuri utilizand un alt tabel

3.4.7. Modificarea denumirii unui camp

3.4.8. Denumirea tabelului

3.4.9. Finalizarea crearii tabelului

3.4.10. Introducerea datelor


Lectia 3.5. - TIPURI DE DATE SUB ACCESS

3.5.1. Caracterizarea unui camp

3.5.2. Tipuri de date sub Access

3.5.3. Stabilirea tipului de data

Lectia 3.6. - CREAREA MANUALA A UNUI NOU TABEL

3.6.1. Ce ne propunem

3.6.2. Optiunea "Create a table in Design View"

3.6.3. Definirea structurii tabelului

3.6.4. Salvarea noului tabel creat

3.6.5. Afisarea tabelului in mod de vizualizare tabelar


CAPITOLUL 4. LUCRUL CU TABELE

Lectia 4.1. - MODIFICAREA TABELELOR

4.1.1. Ce inseamna modificarea unui tabel

4.1.2. Moduri de inserare a unui camp nou in tabel

4.1.3. Adaugarea unui nou camp prin "Field Builder"

4.1.4. Adaugarea manuala a unui nou camp

4.1.5. Stergerea unui camp din tabel

4.1.6. Modificarea pozitiei unui camp in structura tabelului

4.1.7. Salvarea modificarilor

4.1.8. Comanda Undo

4.1.9. Copierea si lipirea datelor pentru a adauga o noua inregistrare

Lectia 4.2. - PERSONALIZAREA FOII TABELARE

4.2.1. Personalizarea foii tabelare

4.2.2. Redimensionarea unei coloane cu ajutorul mouse-ului

4.2.3. Redimensionarea unei coloane cu o valoare exacta

4.2.4. Redimensionarea unui rand

4.2.5. Rearanjarea coloanelor

4.2.6. Inserarea unei coloane noi

4.2.7. Inghetarea unei coloane

4.2.8. Ascunderea unei coloane

4.2.9. Reafisarea unei coloane ascunse

4.2.10. Fereastra "Datasheet Formatting"

4.2.11. Fereastra "Font"

4.2.12. Formatarea unei foi tabelare

Lectia 4.3. - CAUTAREA IN TABELE

4.3.1. Functiile de cautare si inlocuire

4.3.2. Rubrica "Find"

4.3.3. Utilizarea functiei de cautare

4.3.4. Rubrica "Replace"

4.3.5. Utilizarea functiei de inlocuire

Lectia 4.4. - SORTAREA INFORMATIILOR

4.4.1. Despre sortare

4.4.2. Sortarea informatiilor

Lectia 4.5. - FILTRAREA INFORMATIILOR

4.5.1. Despre filtrarea informatiilor

4.5.2. Filtrarea de tip "Filter by Selection"

4.5.3. Filtrarea de tip "Filter Excluding Selection"

4.5.4. Anularea filtrarii

4.5.5. Filtrarea de tip "Filter by Form"

4.5.6. Filtru sau Query?

4.5.7. Salvarea filtrului ca interogare

4.5.8. Filtrarea de tip "Advanced Filter"

4.5.9. Realizarea unei filtrari avansate


CAPITOLUL 5. LUCRUL CU CAMPURI

Lectia 5.1. - DESPRE CAMPURI

5.1.1. Ce sunt campurile

5.1.2. Proprietatile generale ale campurilor

5.1.3. Proprietati pentru campurile de tip text

5.1.4. Dimensiunea campurilor

Lectia 5.2. - FORMATAREA CAMPURILOR

5.2.1. Personalizarea (formatarea) afisarii datelor

5.2.2. Formatarea campurilor de tip text

5.2.3. Formatarea campurilor de tip number/currency

5.2.4. Formatarea campurilor de tip date/time

Lectia 5.3. - MODIFICAREA PROPRIETATILOR CAMPURILOR

5.3.1. Ce este "Input Mask" (masca de intrare)

5.3.2. Crearea unei masti de intrare

5.3.3. Eticheta ("Caption") unui camp

5.3.4. Specificarea unei valori implicite

5.3.5. Ce este o regula de validare

5.3.6. Crearea si testarea unei reguli de validare

5.3.7. Ce este un camp obligatoriu

5.3.8. Specificarea unui camp obligatoriu

5.3.9. Indexarea campurilor

5.3.10. Ce sunt listele de cautare si listele de valori

5.3.11. Crearea unui camp pe baza unei liste de cautare

5.3.12. Crearea unui camp pe baza unei liste de valori


CAPITOLUL 6. RELATII INTRE TABELE

Lectia 6.1. - DESPRE RELATII INTRE TABELE

6.1.1. Ce este o relatie intre tabele

6.1.2. Tipuri de relatii

Lectia 6.2. - TEORIA NORMALIZARII

6.2.1. Ce este normalizarea

6.2.2. Prima forma normala - FN1

6.2.3. A doua forma normala - FN2

6.2.4. A treia forma normala - FN3

6.2.5. Forma finala a tabelelor

Lectia 6.3. - REGULI DE INTEGRITATE

6.3.1. Ce sunt regulile de integritate

6.3.2. Reguli de integritate structurala

6.3.3. Reguli de integritate de functionare

Lectia 6.4. - STABILIREA RELATIILOR INTRE TABELE

6.4.1. Definirea unei chei primare simple

6.4.2. Definirea unei chei primare compuse

6.4.3. Deschiderea ferestrei "Relationships" si alegerea tabelelor

6.4.4. Stabilirea unei relatii 1:n (unu-la-mai multe)

6.4.5. Deschiderea ferestrei "Show Table"

6.4.6. Stabilirea unei relatii prin optiunea "lookup"

6.4.7. Vizualizarea unei relatii existente si a proprietatilor sale

6.4.8. Stergerea unei relatii

6.4.9. Relatiile stabilite


CAPITOLUL 7. FORMULARE, INTEROGARI, RAPOARTE

Lectia 7.1. - FORMULARUL

7.1.1. Crearea unui formular

7.1.2. Formate implicite pentru afisarea datelor in formular

7.1.3. Crearea unui formular noi prin metoda "AutoForm"

7.1.4. Crearea unui formular nou cu ajutorul programului "Form Wizard"

7.1.5. Introducerea de noi inregistrari in cadrul unui formular

7.1.6. Modificarea unui formular

7.1.7. Salvarea si inchiderea unui formular

Lectia 7.2. - INTEROGAREA

7.2.1. Crearea unei interogari

7.2.2. Ce ne propunem

7.2.3. Crearea unei interogari cu ajutorului programului "Query Wizard"

7.2.4. Crearea unei interogari in modul de lucru "Design"

7.2.5. Modificarea unei interogari

7.2.6. Modificarea ordinii de afisare a campurilor in cadrul unei interogari

7.2.7. Salvarea unei interogari

7.2.8. Criterii de interogare cu operatori logici si de comparatie

Lectia 7.3. - RAPORTUL

7.3.1. Crearea unui raport

7.3.2. Notiuni generale despre paginile unui document

7.3.3. Crearea unui raport pe baza unei interogari folosind "AutoReport"

7.3.4. Crearea unui raport folosind "Report Wizard"

7.3.5. Configurarea si imprimarea unui raport

7.3.6. Modificarea unui raport existent


CAPITOLUL 8. LUCRUL CU OBIECTE SI FISIERE ACCESS

Lectia 8.1. - LUCRUL CU OBIECTE DIN BAZE DE DATE ACCESS

8.1.1. Managementul obiectelor unei baze de date

8.1.2. Copierea unui obiect al bazei de date

8.1.3. Stergerea unui obiect al bazei de date

8.1.4. Redenumirea unui obiect al bazei de date

Lectia 8.2. - LUCRUL CU FISIERE ACCESS

8.2.1. Managementul unei baze de date

8.2.2. Copierea unui document "Access"

8.2.3. Crearea unei copii de siguranta

8.2.4. Compactarea si repararea unei baze de date

8.2.5. Conversia unei baze de date

8.2.6. Selectarea formatului implicit pentru o baza de date

8.2.7. Protejarea unei baze de date cu o parola

8.2.8. Crearea unui shortcut catre o baza de date


Teme pentru obtinerea certificatului de studiu

Certificat de absolvire

FUNDAMENTE ACCESS 2003

Protectie prin cheie de activare Simulare Lectie Film Teme pentru certificare

Inceput pagina ...

12,90