CATALOG PRODUSE EDUCATIONALE

Pret (lei, incl.TVA):

NOTIUNI AVANSATE  EXCEL 2000 - CD1

1. VERIFICAREA CUNOSTINTELOR DE BAZA DIN “FUNDAMENTE EXCEL 2000”

Lectia 1.1. - Exercitii din cursul "Fundamente Excel 2000"


2. FORMULE

Lectia 2.1. - Elemente de sintaxa a formulelor in Excel 2000

2.1.1. Continutul unei celule

2.1.2. Caracterul egal (=)

2.1.3. Inserarea semnului egal (=) intr-o celula

2.1.4. Termenii unei expresii

2.1.5. Operatori

2.1.6. Sintaxa si notiunile privind evaluarea unui sir de caractere in Excel

2.1.7. Ordinea operatiilor intr-o formula Excel

2.1.8. Utilizarea parantezelor in formule

2.1.9. Codului culorilor si imperecherea parantezelor

2.1.10. Configurarea calcularii automate a valorilor din celule

Lectia 2.2. - Referinte de domenii si celule

2.2.1. Ce este o referinta?

2.2.2. Referintele relative

2.2.3. Referintele absolute

2.2.4. Referinte mixte

2.2.5. Referirea celulelor atunci cand este activ stilul R1C1

2.2.6. Folosirea referintelor relative, absolute si mixte

2.2.7. Referinte interne

2.2.8. Referinte externe

2.2.9.  Referinte 3-D (tridimensionale)

Lectia 2.3. - Etichete si nume in Excel

2.3.1. Ce sunt etichetele Excel

2.3.2. Configurarea Excel pentru a recunoaste etichetele in formule

2.3.3. Utilizarea etichetelor in Excel

2.3.4. Crearea unui nume pentru un domeniu de celule

2.3.5. Crearea numelor pe baza etichetelor de linie si de coloana

2.3.6. Crearea unui nume in Excel

2.3.7. Utilizarea numelor in Excel

2.3.8. Modificarea unui nume existent

2.3.9. Cum se pot obtine informatii despre numele definite intr-un registru

2.3.10. Stergere numelor definite in registru

2.3.11. Comparatie intre nume si etichete

Lectia 2.4. - Formule matriceale

2.4.1. Ce este o formula matriceala ?

2.4.2. Formule matriceale

Lectia 2.5. - Utilizarea functiilor in Excel 2000

2.5.1. Functii interioare si exterioare

2.5.2. Utilizarea functiilor logice

2.5.3. Functia IF

2.5.4. Enuntul unei probleme ce implica folosirea functiei IF

2.5.5. Folosirea functiei IF

2.5.6. Enuntul unei probleme care presupune folosirea functiei IF imbricate

2.5.7. Folosirea functiei IF imbricate

2.5.8. Functia informationala IS

2.5.9. Functia informationala TYPE

2.5.10. Instalarea componentei Pachet Instrumente Analiza

2.5.11. Utilizarea functiilor IS

2.5.12. Utilizarea functiilor TYPE

2.5.13. Utilizarea functiilor de text

2.5.14. Operatii cu siruri

2.5.15. Omogenizarea unor siruri de caractere text

2.5.16. Functiile Text si Value

2.5.17.Utilizarea functiilor matematice si trigonometrice

2.5.18. Functii statistice

2.5.19. Exemple de utilizare a functiilor statistice si matematice simple

2.5.20. Calculul functiei trigonometrice SIN

2.5.21. Utilizarea functiilor financiare

2.5.22. Utilizarea functiei PMT pentru calculul platii lunare pentru rambursarea unui imprumut

2.5.23. Utilizarea functiei IPMT pentru a afla cat reprezinta dobanda intr-o anumita luna

2.5.24. Determinarea numarului minim de perioade in care poate fi rambursat un imprumut cu dobanda constanta, pornind de la o plata constanta data

Lectia 2.6. - Facilitatea de totalizare automata

2.6.1. Vizualizarea rapida a sumei, mediei, maximului etc. unor valori

2.6.2. Totalizarea automata

Lectia 2.7. - Protectia celulelor, formulelor si foilor de calcul

2.7.1. Moduri de protejare a celulelor

2.7.2. Blocarea intregii foi de calcul impotriva modificarii neautorizate

2.7.3. Deprotejarea foii de calcul in vederea modificarii

2.7.4. Permiterea accesului selectiv la celule in vederea modificarii

2.7.5. Ascunderea formulelor din foile de calcul

Lectia 2.8. - Validarea datelor introduse in celule

2.8.1. Fereastra "Validare"

2.8.2. Definirea unei restrictii de tip numeric pe o celula

2.8.3. Definirea unui mesaj informativ pe celulele cu restrictii

2.8.4. Definirea unui avertisment personalizat in celulele cu validare

2.8.5. Definirea unei restrictii de tip data calendaristica pe o celula

2.8.6. Restrictionarea valorilor la elementele unei liste

2.8.7. Definirea unei restrictii de tip text pe o celula

2.8.8. Modificarea si stergerea unei restrictii

Lectia 2.9. - Auditarea (revizia) unei foi de calcul

2.9.1. Comenzile de audit

2.9.2. Pregatirea mediului de lucru pentru auditarea foii de calcul

2.9.3. Trasarea precedentilor unei celule dependente

2.9.4. Trasarea celulelor dependente

2.9.5. Descoperirea celulelor care provoaca erori intr-o formula

2.9.6. Incercuirea valorilor invalide din foaia de calcul


3. OBIECTE GRAFICE

Lectia 3.1. - Formate grafice recunoscute de Excel 2000

3.1.1. Obiecte grafice utilizabile in Excel 2000

3.1.2. Forme automate in Excel 2000

3.1.3. Casete text in Excel 2000

3.1.4. Obiecte create in WordArt

3.1.5. Imagini importate din alte programe

3.1.6. Galeria de clip-uri sub Excel 2000

3.1.7. Elemente caracteristice reprezentarilor grafice

3.1.8. Bara de instrumente Desenare

3.1.9. Bara de instrumente Imagine

Lectia 3.2. - Manipularea reprezentarilor grafice

3.2.1. Reprezentari grafice: elemente caracteristice, selectarea, si deplasarea.

3.2.2. Modificarea dimensiunilor reprezentarilor grafice.

Lectia 3.3. - Desenarea obiectelor grafice utilizand bara de instrumente "Desenare"

3.3.1. Desenarea obiectelor grafice simple

3.3.2. Modificarea stilului de linie

3.3.3. Desenarea formelor automate

3.3.4. Desenarea formelor libere

3.3.5. Modificarea formei unui obiect desenat tip forma libera

3.3.6. Constrangerea formei obiectelor in timpul desenarii

3.3.7. Umplerea obiectelor desenate cu o culoare

3.3.8. Umplerea obiectelor desenate cu o textura sau un gradient

3.3.9. Formatarea obiectelor desenate "Formatare forma automata"

3.3.10. Rotirea sau rasturnarea obiectelor desenate

Lectia 3.4. - Inserarea casetelor text

3.4.1. Desenarea unei casete text

3.4.2. Desenarea unei explicatii sau a unei etichete cu indicator

3.4.3. Adaugarea de text unui obiect desenat

Lectia 3.5. - Imagini

3.5.1. Inserarea unei imagini in document

3.5.2. Modificarea caracteristicilor unei imagini

Lectia 3.6. - Galeria de clip-uri

3.6.1. Inserarea unei imagini din Galeria de clip-uri

3.6.2. Organizarea imaginilor din Galeria de clip-uri

Lectia 3.7. - Aplicatia WordArt

3.7.1. Inserarea unui obiect WordArt

3.7.2. Modificarea caracteristicilor unui obiect WordArt

Lectia 3.8. - Aranjarea si alinierea reprezentarilor grafice

3.8.1. Gruparea obiectelor grafice

3.8.2. Alinierea imaginilor cu ajutorul grilei


4. DIAGRAME

Lectia 4.1. - Notiuni introductive

4.1.1. Ce este o diagrama Excel ?

4.1.2. Unde poate fi plasata o diagrama

4.1.3. Orientarea diagramelor ?

4.1.4. Tipuri de diagrame predefinite

Lectia 4.2. - Constructia unei diagrame

4.2.1. Lansarea expertului pentru constructia diagramelor

4.2.2. Crearea unei diagrame pe baza unui set de date

Lectia 4.3. - Modificari generale ale diagramei

4.3.1. Modificarea meniurilor Excel dupa selectarea unei diagrame

4.3.2. Modificari relative la sursa de date

4.3.3. Eliminarea sau adaugare unei serii de date pe o diagrama

4.3.4. Modificarea etichetelor seriilor de date

4.3.5. Reprezentarea unor valori constante pe o diagrama

4.3.6. Modificarea etichetelor categoriei de date

4.3.7. Adaugarea de titluri pentru diagrama si axele acesteia

4.3.8. Alte proprietati generale ale diagramelor

4.3.9. Localizarea diagramei

Lectia 4.4. - Elemente generale ale diagramelor

4.4.1. Selectia in cadrul unei diagrame

4.4.2. Mutarea unei diagrame inglobate in foaia de calcul

4.4.3. Redimensionarea diagramei

4.4.4. Configurarea pozitionarii diagramei

4.4.5. Formatarea suprafetei diagramei

4.4.6. Suprafata reprezentarii grafice

4.4.7. Legenda

4.4.8. Afisarea sau ascunderea legendei

4.4.9. Formatarea legendei

4.4.10. Modificarea unei chei sau a unui text de legenda

4.4.11. Afisarea sau ascunderea tabelului datelor reprezentate grafic

4.4.12. Proprietatile asociate tabelului de date

4.4.13. Schimbarea tipului sau sub-tipului diagramei

4.4.14. Optiuni de configurare referitoare la diagrame

Lectia 4.5. - Diagrame reprezentate prin coloane 2D

4.5.1. Elemente specifice diagramelor reprezentate prin coloane 2D

4.5.2. Modificarea aspectului unei serii de date

4.5.3. Modificarea aspectului unui punct de date

4.5.4. Controlul suprapunerii si distantarii punctelor de date

4.5.5. Trasarea unei linii de serie

4.5.6. Modificarea culorii punctelor de date pe o diagrama cu coloane cu o singura serie de date

4.5.7. Afisarea si ascunderea etichetelor pe o diagrama cu coloane

4.5.8. Selectia si proprietatile etichetelor

4.5.9. Modificarea atributelor grafice ale seriilor si punctelor de date

4.5.10. Modificare fontului cu care sunt scrise etichetele

4.5.11. Modificarea formatului de numar cu care sunt afisate etichetele

4.5.12. Pozitionarea si alinierea etichetelor

4.5.13. Deplasarea etichetelor de date pe suprafata diagramei

4.5.14. Modificarea textului unei etichete de date

4.5.15. Axe pentru o diagrama cu coloane

4.5.16. Adaugarea unei axe secundare de valori

4.5.17. Afisarea sau ascunderea axelor unei diagrame cu coloane

4.5.18. Scalarea axei categoriei

4.5.19. Scalarea axei valorilor

4.5.20. Atributele grafice ale axelor

4.5.21. Formatarea etichetelor axelor

4.5.22. Afisarea sau ascunderea liniilor de grila

4.5.23. Formatarea liniilor de grila

Lectia 4.6. - Diagrame tridimensionale reprezentate prin coloane

4.6.1. Elementele unei diagrame reprezentate prin coloane 3D

4.6.2. Rotirea unei diagrame tridimensionale

4.6.3. Modificarea inaltimii de la care este privita o diagrama tridimensionala

4.6.4. Modificarea perspectivei pentru o diagrama tridimensionala

4.6.5. Schimbarea formei punctelor de date

4.6.6. Proprietatile axei seriilor

4.6.7. Optiuni specifice unei serii coloana 3D

4.6.8. Formatarea peretilor si podelei unei diagrame tridimensionale

Lectia 4.7. - Foaia diagrama

4.7.1. Comparatie intre o foaie de calcul si o foaie diagrama

4.7.2. Optiuni de tiparire specifice foilor diagrama

Lectia 4.8. - Diagrame de structura de tip radial

4.8.1. Specificul unei diagrame de structura tip radial

4.8.2. Construirea unei diagrame de structura

4.8.3. Formatarea punctelor de date pe o diagrama de structura tip radial

4.8.4. Afisarea si formatarea etichetelor

4.8.5. Linii indicatoare

4.8.6. Modificarea unghiului de rotatie a primului sector

4.8.7. Explodarea placintei


Lectia 4.9. - Diagrame de tip XY - imprastiata

4.9.1. Ce este o diagrama de tip XY - imprastiata ?

4.9.2. Graficul functiei y=x2

4.9.3. Modificarea marcatorului punctelor de date

Lectia 4.10. - Linii de tendinta

4.10.1. Despre liniile de tendinta

4.10.2. Alegerea celei mai bune linii de tendinta pentru date

4.10.3. Utilizarea liniei de tendinta


5. LISTE & TABELE

Lectia 5.1. - Notiuni generale despre liste

5.1.1. Ce sunt listele ?

5.1.2. Recomandari privind crearea listelor in foaia de calcul

Lectia 5.2. - Manipularea datelor organizate sub forma de lista, folosind machete

5.2.1. Utilizarea unei machete pentru introducerea datelor

5.2.2. Prezentarea machetei pentru introducerea datelor in liste

5.2.3. Navigarea intr-o lista folosind macheta

5.2.4. Editarea unei inregistrari

5.2.5. Cautarea unei inregistrari folosind macheta

5.2.6. Regasirea inregistrarilor dupa un criteriu de tip text

5.2.7. Regasirea inregistrarilor dupa un criteriu complex

Lectia 5.3. - Sortarea listelor

5.3.1. Problematica sortarii

5.3.2. Sortarea unei liste dupa valorile unei singure coloane

5.3.3. Inserarea unei coloane martor pentru conservarea starii initiale a unei liste supuse sortarii

5.3.4. Ordonarea unei liste de la stanga la dreapta

5.3.5. Sortarea unei liste dupa maximum 3 chei

5.3.6. Sortarea particularizata a unei liste

5.3.7. Sortarea unei liste dupa mai mult de trei chei

Lectia 5.4. - Filtrarea listelor de date

5.4.1. La ce se refera filtrarea ?

5.4.2. Filtrarea automata a unei liste

5.4.3. Filtrarea listei dupa o valoare dintr-un camp

5.4.4. Afisarea sau ascunderea liniilor care contin celule goale pe o anumita coloana

5.4.5. Filtrarea unei liste folosind criteriul "Primele 10 elemente"

5.4.6. Selectia randurilor cu cele mai mici sau mai mari <n>% valori dintr-un camp

5.4.7. Filtrarea automata particularizata a unei liste

5.4.8. Afisarea liniilor pentru care valorile dintr-o coloana se incadreaza intr-un interval

5.4.9. Afisarea tuturor liniilor pentru care valorile dintr-o coloana incep cu o anumita litera

5.4.10. Afisarea liniilor care contin intr-un anumit camp una din doua valori precizate

5.4.11. Limitarile comenzii de filtrare automata

5.4.12. Filtrarea complexa a listelor de date

5.4.13. Filtrarea avansata folosind criterii de comparatie

5.4.14. Filtrarea avansata

5.4.15. Filtrare avansata

5.4.16. Filtrare complexa  folosind criterii alternative, pe mai multe coloane

5.4.17. Exemplu de filtrare alternativa pe mai multe coloane

5.4.18. Filtrarea folosind criterii complexe de comparatie

5.4.19. Filtrare avansata folosind doua criterii calculate simultane

5.4.20. Extragerea rezultatului unei filtrari avansate in locatie separata

5.4.21. Tiparirea unei liste filtrate

5.4.22. Editarea si formatarea celulelor intr-o lista filtrata

5.4.23. Aplicarea functiei de insumarea automata pe o lista filtrata

5.4.24. Sortarea unei liste filtrate

5.4.25. Realizarea unei diagrame pe baza unei liste filtrate

Lectia 5.5. - Insumarea datelor intr-o lista

5.5.1. Notiuni utilizate in procesul de subtotalizare pe liste

5.5.2. Prezentarea ferestrei " Subtotal "

5.5.3. Subtotalizarea automata dupa o singura cheie

5.5.4. Utilizarea simbolurilor de plan pe o lista subtotalizata

5.5.5. Configurarea mediului de lucru pentru afisarea simbolurilor de plan

5.5.6. Adaugarea unui total suplimentar, folosind o functie de insumare diferita

5.5.7. Subtotaluri imbricate folosind doua criterii

5.5.8. Indepartarea subtotalurilor automate dintr-o lista

5.5.9. Tiparirea unei liste subtotalizate

5.5.10. Sortarea unei liste subtotalizate

5.5.11. Reprezentarea grafica a datelor dintr-o lista subtotalizata

5.5.12. Adunarea valorilor care indeplinesc un singur criteriu

5.5.13. Adunarea conditionala folosind unul sau mai multe criterii (expertul de insumare conditionala)

5.5.14. Numararea valorilor dintr-o lista pe baza unui criteriu (numarare conditionala)

5.5.15.  Insumarea valorilor care indeplinesc criterii complexe (Functii "D")

5.5.16. Posibile erori in aplicarea functiei DGET

Lectia 5.6. - Tabele de date

5.6.1.Notiuni generale despre tabele de date

5.6.2. Tipuri de tabele de date

5.6.3. Tabele de date cu o singura intrare

5.6.4. Editarea celulelor dintr-un tabel de date

5.6.5.  Stergerea, inserarea, mutarea sau copierea de celule in interiorul unui tabel de date

5.6.6. Adaugarea unor valori de intrare suplimentare in tabelul de date cu o intrare

5.6.7. Adaugarea de formule suplimentare la un tabel de date cu o intrare

5.6.8. Generarea tabelului de date cu doua intrari


6. CONSOLIDAREA DATELOR

Lectia 6.1. - Notiuni introductive

6.1.1. Ce se intelege prin consolidarea datelor in Excel ?

6.1.2. Moduri de consolidare a datelor

Lectia 6.2. - Centralizarea datelor folosind referinte 3-D

6.2.1. Introducerea datelor in mai multe foi de calcul simultan

6.2.2. Insumarea datelor din foi de calcul diferite

6.2.3. Insumarea datelor din domenii pozitionate identic, in foi de calcul diferite

6.2.4. Centralizarea in alt registru

6.2.5. Deschiderea unui registru referit de o formula

6.2.6. Deschiderea unui registru care detine referinte externe

Lectia 6.3. - Consolidarea

6.3.1. Despre consolidarea datelor ?

6.3.2. Comanda "Centralizare"

6.3.3. Centralizare dupa pozitie, fara legaturi la sursele de date

6.3.4. Efectul consolidarii dupa pozitie pe un set de date neomogene

6.3.5. Consolidarea dupa categorie fara pastrarea legaturii la sursele de date

6.3.6. Utilizarea etichetelor in zona destinatie

6.3.7. Utilizarea etichetelor cu metacaractere in zona destinatie

6.3.8. Un sir de celule situate intr-o singura linie

6.3.9. Un sir de celule situate intr-o singura coloana

6.3.10. Un domeniu de celule cu dimensiuni mai mici decat ale surselor de date

6.3.11. Repetarea unei consolidari nelegate, dupa modificarea valorilor din sursele de date

6.3.12. Consolidarea cu pastrarea legaturii la sursele de date

6.3.13. Centralizarea datelor din mai multe registre, cu pastrarea legaturii la sursele de date

6.3.14. Eliminarea rezultatelor unei consolidari cu legatura la sursele de date


7. ANALIZA INTERACTIVA A DATELOR

Lectia 7.1. - Notiuni generale despre tabele si diagrame pivot

7.1.1. Ce este un tabel pivot?

7.1.2. Tabel pivot tip PivotChart

7.1.3. Surse de date pentru tabel pivot

7.1.4. Cum organizeaza Excel datele intr-un tabel pivot?

7.1.5. Ce sunt diagramele pivot?

Lectia 7.2. - Tabel pivot pe baza unei liste Excel

7.2.1. Construirea unui tabel pivot  pe baza unei liste Excel

7.2.2. Amplasarea campurilor pe macheta tabelului pivot

7.2.3. Folosind macheta inclusa in expertul Rapoarte PivotTable si PivotChart

7.2.4. Stergerea unui tabel pivot

Lectia 7.3. - Optiuni referitoare la un tabel pivot

7.3.1. Descrierea principalelor optiuni referitoare la tabelul pivot

7.3.2. Exemplu de utilizare a unor optiuni de configurare pentru tabele pivot

Lectia 7.4. - Cum lucreaza un tabel pivot ?

7.4.1. Campurile si elementele determina modul de organizare a datelor

7.4.2. Cum calculeaza Excel datele din tabelul pivot?

7.4.3. Insumarea datelor - impusa de campurile linie si coloana

Lectia 7.5. - Modificarea campurilor linie & coloana ale unui tabel pivot

7.5.1. Adaugarea si stergerea unui camp linie/coloana intr-un tabel pivot

7.5.2. Adaugarea si stergerea unui camp de date

7.5.3. Schimbarea orientarii si ordinii campurilor linie si coloana

7.5.4. Schimbarea ordinii elementelor intr-un camp de tabel pivot

7.5.5. Schimbarea ordinii si orientarii campurilor de date multiple

7.5.6. Schimbarea functiei de insumare pentru un camp de date

Lectia 7.6. - Selectia intr-un tabel pivot

7.6.1. Selectie uzuala si selectie specifica

7.6.2. Selectia intregului tabel si a campurilor linie/coloana

7.6.3. Selectia unui camp de date

7.6.4. Selectia elementelor dintr-un camp linie/coloana

7.6.5. Selectia subtotalurilor si totalurilor generale dintr-un tabel pivot

Lectia 7.7. - Formatarea tabelului pivot

7.7.1. Formatarea automata: tabel pivot clasic vs. indentat

7.7.2. Formatarea numerelor din zona de date

7.7.3. Utilizarea optiunii Imbinare etichete

7.7.4. Formatarea unor elemente particulare de tabel pivot

7.7.5. Schimbarea numelui unui camp sau element de tabel pivot

Lectia 7.8. - Actualizarea si improspatare unui tabel pivot

7.8.1. Actualizare si reimprospatare

7.8.2. Reimprospatarea tabelului pivot dupa eliminarea unor randuri din sursa de date

7.8.3. Improspatarea unui tabel pivot la schimbarea numelui unei coloane din sursa de date

7.8.4. Improspatarea unui tabel pivot la modificarea unui element in sursa de date

Lectia 7.9. - Campuri pagina

7.9.1. Inserarea si indepartarea unui camp pagina

7.9.2. Utilizarea campurilor pagina pentru a selecta valorile insumate

7.9.3. Afisarea paginilor pe foi de calcul separate

7.9.4. Utilizarea mai multor campuri pagina in tabelul pivot

Lectia 7.10. - Notiuni avansate privind calculul datelor din tabelul pivot

7.10.1. Utilizarea unui calcul personalizat  pentru datele din tabelul pivot

7.10.2. Exemplu de utilizare al calcului de tip "% din rand"

7.10.3. Exemplu de utilizare al calculului de tip "Diferenta din"

7.10.4. Exemplu de utilizare a totalului curent - "Executare total in" -

7.10.5. Utilizarea campurilor si elementelor calculate

7.10.6. Inserarea si eliminarea unui camp calculat

Lectia 7.11. - Lucrul cu elementele unui tabel pivot

7.11.1. Gruparea si degruparea elementelor dintr-un camp

7.11.2. Gruparea si degruparea elementelor care reprezinta date calendaristice

7.11.3. Gruparea si degruparea elementelor dintr-un camp pagina

7.11.4. Afisarea sau ascunderea elementelor din campuri linie sau coloana

7.11.5. Sondarea unei celule de date

7.11.6. Afisarea si ascunderea detaliilor pentru campurile exterioare

7.11.7. Afisarea elementelor de top ale dintr-un tabel pivot

7.11.8. Sortarea elementelor dupa etichete

7.11.9. Sortarea elementelor dupa valori din zona de date

7.11.10. Sortarea unui tabel pivot folosind o ordine particularizata

7.11.11. Afisarea si ascunderea subtotalurilor pentru un camp exterior

7.11.12. Utilizarea mai multor tipuri de subtotal pentru acelasi camp

7.11.13. Inserarea de subtotaluri pentru campul cel mai interior

7.11.14. Construirea unui tabel pivot pe baza altui tabel pivot din acelasi registru

7.11.15. Crearea unui tabel pivot cu un singur camp pagina implicit, din surse de date multiple

Lectia 7.12. - Diagrame pivot

7.12.1. Ce este o diagrama pivot?

7.12.2. Construirea unei diagrame pivot pornind de la un tabel pivot existent

7.12.3. Construirea unei diagrame odata cu tabelul pivot asociat

7.12.4. Diferenta intre diagrama pivot si diagrama obisnuita - utilizarea diagramei pivot

7.12.5. Stergerea tabelului pivot si/sau a diagramei asociate

Lectia 7.13. - Tiparirea tabelelor pivot

7.13.1. Repetarea etichetelor de camp si de element pe fiecare pagina imprimata

7.13.2. Repetarea etichetelor de element pentru campurile exterioare

7.13.3. Inserarea de sfarsituri de pagina dupa fiecare elemente de camp exterior

Temele pentru obtinerea certificatului de studiu se afla pe al doilea CD al cursului si contine exercitii din materia de pe ambele CD-uri.

Lectie Simulare Exercitiu Film

Inceput pagina ...

Certificat de absolvire Protectie prin cheie de activare

12,90