CATALOG PRODUSE EDUCATIONALE

Pret (lei, incl.TVA):

FUNDAMENTE VBA PENTRU OFFICE XP

CAP.1 - AUTOMATIZAREA LUCRULUI IN APLICATIILE OFFICE XP

Lectia 1.1. - Despre acest curs

1.1.1. Ce contine acest curs

1.1.2. Cerinte

Lectia 1.2. - Despre macrocomenzi

1.2.1. Ce sunt macrocomenzile

1.2.2. Lucrul cu macrocomenzi

1.2.3. Executarea unei macrocomenzi

1.2.4. Cum se poate creea o macrocomanda

1.2.5. Pentru ce pot fi utilizate macrocomenzile

1.2.6. Gestionarea macrocomenzilor

1.2.7. Pasii necesari inregistrarii unei macrocomenzi

Lectia 1.3. - Despre Visual Basic for Applications (VBA)

1.3.1. Ce este Visual Basic

1.3.2. Ce este Visual Basic for Applications (VBA)

1.3.3. Cand utilizam VBA

1.3.4. Legatura intre VBA si aplicatiile Office

1.3.5. Aplicatii Office care recunosc VBA


CAP.2 - MACROCOMENZI IN APLICATIILE OFFICE XP

Lectia 2.1. - Inregistrarea unei macrocomenzi

2.1.1. Planificarea inregistrarii unei macrocomenzi

2.1.2. Pornirea inregistrarii unei noi macrocomenzi

2.1.3. Executarea setului de comenzi ce trebuie inregistrate

2.1.4. Oprirea inregistrarii unei macrocomenzi

2.1.5. Crearea unei macrocomenzi sub Excel si asocierea ei cu o combinatie de taste

2.1.6. Crearea unei macrocomenzi sub Excel si asocierea ei cu o bara de instrumente

Lectia 2.2. - Gestionarea macrocomenzilor

2.2.1. Fereastra "Macro"

2.2.2. Exemplu de lucru in fereastra "Macro"

2.2.3. Legatura intre macrocomenzi si limbajul VBA

2.2.4. Afisarea codului unei macrocomenzi in editorul VBA

Lectia 2.3. - Protectia fisierelor contra virusilor macro

2.3.1. Ce sunt virusii macro

2.3.2. Modalitati de protectie a fisierelor contra virusilor macro

2.3.3. Nivelele de securitate pentru macrocomenzi

2.3.4. Despre semnaturi digitale

2.3.5. Pregatirea aplicatiilor Office pentru utilizarea semnaturii digitale

2.3.6. Crearea unui certificat digital propriu

2.3.7. Semnarea unei macrocomenzi

2.3.8. Functionarea semnaturii digitale

2.3.9. Stabilirea nivelului de securitate si a surselor de incredere


CAP.3 - INTRODUCERE IN VBA

Lectia 3.1. - Elemente de baza in limbajul VBA

3.1.1. Obiecte

3.1.2. Colectii de obiecte

3.1.3. Clase

3.1.4. Proprietati, evenimente si metode in VBA

Lectia 3.2. - Notiuni despre lucrul sub VBA

3.2.1. Aplicatii VBA (programe)

3.2.2. Proiecte VBA

3.2.3. Proceduri si declaratii

3.2.4. Ierarhia unei aplicatii VBA

3.2.5. Editorul VBA

3.2.6. Macrocomenzi si VBA

3.2.7. Inregistrarea unei macrocomenzi pentru definirea unui titlu intr-un document Word

3.2.8. Utilizarea editorului Visual Basic pentru a vizualiza instructiunile macrocomenzii

Lectia 3.3. - Editorul Microsoft Visual Basic

3.3.1. Interfata editorului Microsoft Visual Basic

3.3.2. Fereastra "Project Explorer"

3.3.3. Afisarea codului pentru mai multe proiecte deschise

3.3.4. Lucrul cu ferestrele editorului Microsoft Visual Basic

3.3.5. Inchiderea editorului Microsoft Visual Basic

Lectia 3.4. - Modificarea proprietatilor unui document

3.4.1. Cum putem modifica proprietatile unui document utilizand VBA

3.4.2. Deschiderea aplicatiei editor VBA

3.4.3. Explorarea ferestrei "Properties" din editorul VBA

3.4.4. Modificarea proprietatii "ShowSpellingErrors" din editorul VBA

3.4.5. Modificarea proprietatii "ReadOnlyRecommended" din cadrul interfetei Word

3.4.6. Accesarea informatiilor despre proprietatile unui document


CAP.4 - LIMBAJUL VBA

Lectia 4.1. - Elemente de limbaj VBA

4.1.1. Proceduri

4.1.2. Tipuri de proceduri

4.1.3. Macrocomenzile si procedurile Sub

4.1.4. Functii

4.1.5. Invocarea unei functii

4.1.6. Exemplu de functie - functia "MsgBox"

4.1.7. Cuvinte cheie

4.1.8. Declaratii in VBA

4.1.9. Variabile

4.1.10. Operatori

4.1.11. Structuri decizionale

4.1.12. Structura "If ... Then ... Else"

4.1.13. Structura "For ... Next"

4.1.14. Structura "For each ... Next"

4.1.15. Structura "Do ... Loop"

4.1.16. Structura "Select case ...  End select"

Lectia 4.2. - Despre sintaxa

4.2.1. Ce este sintaxa

4.2.2. Apelul procedurilor

4.2.3. Referire la obiecte


CAP.5 - EDITORUL VBA

Lectia 5.1. - Editarea codului

5.1.1. Editarea codului unei proceduri

5.1.2. Modificarea tipului unei metode, proprietati sau valori prin selectie

5.1.3. Bara de instrumente "Edit" a editorului VBA

5.1.4. Pictogramele asociate diferitelor elemente Visual Basic

Lectia 5.2. - Exemplu de editare a unei macrocomenzi sub VBA

5.2.1. Ce ne propunem

5.2.2. Crearea unei macrocomenzi

5.2.3. Afisarea unei macrocomenzi in editorul VBA

5.2.4. Editarea unei macrocomenzi in editorul VBA

5.2.5. Executarea macrocomenzii modificate in editorul VBA

Lectia 5.3. - Tehnici avansate de lucru sub editorul VBA

5.3.1. Despre selectia obiectelor

5.3.2. Modificarea unei proprietati prin selectie din lista de valori aferente

5.3.3. Selectia unui alt obiect si modificarea proprietatilor sale

5.3.4. Modificarea proprietatilor la nivel de pagina - selectia unei noi metode

5.3.5. Utilizarea combinatiilor de taste pentru editarea codului sub editorul VBA

5.3.6. Cum aflam evenimentele aferente unui obiect

5.3.7. Exemplu de scriere cod aferent unui anumit eveniment pentru o foaie de lucru

5.3.8. Scrierea de cod pentru evenimente la nivel de toate foile de lucru

Lectia 5.4. - Exemplu de creare a unei macrocomenzi direct in VBA

5.4.1. Ce ne propunem

5.4.2. Crearea unei macrocomenzi direct in Visual Basic

5.4.3. Modificarea codului unei macrocomenzi pentru a adauga o caseta mesaj

5.4.4. Completarea codului unei macrocomenzi cu o declaratie decizionala

5.4.5. Verificarea macrocomenzii

5.4.6. Modificarea codului macrocomenzii pentru ramura "No"

5.4.7. Verificarea functionalitatii codului

5.4.8. Modificarea numelui implicit al proiectului
5.4.8. Scrierea de cod pentru evenimente la nivel de toate foile de lucru


CAP.6 - ELEMENTE DE PROIECTARE A INTERFETEI IN VBA

Lectia 6.1. - Elemente de proiectare a interfetei in Visual Basic

6.1.1. Machete (forms)

6.1.2. Controale (controls)

Lectia 6.2. - Lucrul cu machete

6.2.1. Cum cream o macheta noua

6.2.2. Fereastra unei machete noi

6.2.3. Afisarea unei machete - metoda apelata

6.2.4. Bara de instrumente "Toolbox"

Lectia 6.3. - Crearea unei ferestre de dialog particularizate

6.3.1. Ce ne propunem

6.3.2. Crearea machetei

6.3.3. Formatarea machetei

6.3.4. Adaugarea unei noi proceduri Sub

6.3.5. Specificarea codului pentru afisarea ferestrei de dialog

6.3.6. Salvarea proiectului VBA
Lectia 6.4. - Adaugarea unui control de tip "Label" la o macheta

6.4.1. Ce ne propunem

6.4.2. Deschiderea machetei si adaugarea unui control de tip "Label"

6.4.3. Selectia evenimentului pentru care va fi scrisa procedura

6.4.4. Scrierea procedurii pentru evenimentul "Click"

6.4.5. Executia procedurii

6.4.6. Modificarea etichetei controlului de tip "Label" inserat anterior

6.4.7. Scrierea procedurii pentru evenimentul dublu-clic

6.4.8. Executia procedurii pentru evenimentul dublu-clic

6.4.9. Configurarea controlului pentru modificarea automata a legendei

6.4.10. Modificarea aspectului unui control de tip "Label"

Lectia 6.5. - Adaugarea de butoane de comanda "CommandButton" la macheta

6.5.1. Ce ne propunem

6.5.2. Deschiderea machetei si adaugarea butonului de tip "CommandButton"

6.5.3. Modificarea etichetei implicite pentru butonul "CommandButton"

6.5.4. Scrierea procedurii pentru evenimentul "Click"

6.5.5. Executia procedurilor definite intr-o macheta care detine mai multe controale

6.5.6. Adaugarea unui nou buton de comanda la care asociem o macrocomanda

6.5.7. Configurarea noului buton utilizand "Hide" si testarea noului cod

Lectia 6.6. - Adaugarea unei liste de optiuni "ListBox" la o macheta

6.6.1. Ce ne propunem

6.6.2. Adaugarea in macheta a unui buton "ListBox" si modificarea etichetei implicite

6.6.3. Specificarea elementelor listei

6.6.4. Inregistrarea unor macrocomenzi pentru configurarea listei de optiuni

6.6.5. Configurarea optiunilor utilizand o structura decizionala de tip "If - Then - Else"

6.6.6. Completarea structurii decizionale "If - Then - Else" cu codul macrocomenzilor

6.6.7. Testarea procedurilor machetei

Lectia 6.7. - Adaugarea unei casete text "TextBox" la o macheta

6.7.1. Ce ne propunem

6.7.2. Inserarea unei casete text si formatarea acesteia

6.7.3. Modificarea procedurii implicite cu "Exit"

6.7.4. Definirea zonei de selectie a informatiilor

6.7.5. Completarea si testarea procedurii "Exit"

Lectia 6.8. - Adaugarea unei liste autoderulante "ComboBox" la o macheta

6.8.1. Ce ne propunem

6.8.2. Adaugarea unui "ComboBox" la macheta

6.8.3. Specificarea elementelor pentru controlul de tip "ComboBox"

6.8.4. Specificarea procedurii asociate controlului de tip "ComboBox"

6.8.5. Testarea procedurii utilizand un element din lista "ComboBox"

6.8.6. Testarea procedurii adaugand un element nou in lista "ComboBox"

6.8.7. Modificarea procedurii pentru a recunoaste noi elemente in lista "ComboBox"

6.8.8. Inregistrarea macrocomenzii "Titlu"

6.8.9. Modificarea procedurii prin metoda "Paste"

6.8.10. Specificarea formatului ce trebuie aplicat

Lectia 6.9. - Adaugarea altor tipuri de casete de control la o macheta

6.9.1. Ce ne propunem

6.9.2. Adaugarea unui control de tip "CheckBox"

6.9.3. Structura"If-Then-Else" pentru procedura "Click" asociata controlului "CheckBox"

6.9.4. Adaugarea unui control de tip "OptionButton" la macheta

6.9.5. Structura "If-Then-Else" pentru procedura "Click" aferenta controlului ""OptionButton"

6.9.6. Verificarea procedurii aferente controlului "OptionButton"

6.9.7. Adaugarea la macheta a unui control de tip "ToggleButton"

6.9.8. Structura "If-Then-Else"pentru procedura "Click" aferenta controlului "ToggleButton"

6.9.9. Verificarea procedurii aferente controlului "ToggleButton"

Lectia 6.10. - Finalizarea proiectarii unei machete. Operatii cu machete

6.10.1. Ce ne propunem

6.10.2. Adaugarea unui control de tip "Label"

6.10.3. Redimensionarea controalelor

6.10.4. Adaugarea de sfaturi-ecran

6.10.5. Inactivarea unui buton

6.10.6. Modificarea fontului si culorii pentru un control

6.10.7. Testarea machetei

6.10.8. Salvarea machetei

6.10.9. Eliminarea unei machete dintr-un proiect VBA

6.10.10. Inserarea unei machete salvate anterior intr-un proiect VBA

Lectia 6.11. - Crearea unei macrocomenzi ce utilizeaza o macheta

6.11.1. Ce ne propunem

6.11.2. Inserarea machetei salvate anterior

6.11.3. Crearea unei macrocomenzi care va utiliza macheta

6.11.4. Apelarea automata a machetei prin macrocomanda inregistrata anterior

6.11.5. Macrocomenzi care se executa automat la o comanda


CAP.7 – FACILITATILE OFERITE DE EDITORUL VBA

Lectia 7.1. - Liste automate pentru metode si proprietati

7.1.1. Ce sunt listele automate

7.1.2. Deschiderea editorului VBA

7.1.3. Deschiderea ferestrei pentru editare la nivel de registru

7.1.4. Procedura pentru adaugarea unei foi de calcul utilizand functia de autocompletare

Lectia 7.2. - Facilitati pentru explorarea obiectelor

7.2.1. Facilitati pentru explorarea obiectelor

7.2.2. Utilizarea facilitatii "Object Browser"

7.2.3. Utilizarea ferestrei "Locals Window"

7.2.4. Exemplu de modificare a valorilor in fereastra "Locals Window"

7.2.5. Fereastra "Immediate Window"

Lectia 7.3. - Obtinerea asistentei tehnice din cadrul editorului VBA

7.3.1. Instalarea functiei Microsoft Visual Basic Help

7.3.2. Mecanisme de apelare a functiei Help

7.3.3. Apelarea functiei Help din bara de meniuri

7.3.4. Apelarea functiei Help utilizand tasta F1

7.3.5. Fereastra Microsoft Visual Basic Help

7.3.6. Obtinerea asistentei tehnice pe web site-ul Microsoft


CAP.8 - EXTINDEREA FUNCTIONALITATII APLICATIILOR OFFICE UTILIZAND VBA

Lectia 8.1. - Crearea de functii definite de utilizator

8.1.1. Ce ne propunem

8.1.2. Cum demaram crearea unei noi functii

8.1.3. Tastarea functiei

8.1.4. Utilizarea functiei in Excel

Lectia 8.2. - Utilizarea barei de instrumente Control Toolbox

8.2.1. Ce ne propunem

8.2.2. Definirea unui domeniu si asignarea unui nume

8.2.3. Inserarea unui control de tip "ComboBox"

8.2.4. Modificarea proprietatilor pentru controlul de tip "ComboBox"

8.2.5. Testarea functionalitatii controlului de tip "ComboBox"

8.2.6. Introducerea formulei de calcul si testarea finala


Teme pentru obtinerea certificatului de studiu

Certificat de absolvire Simulare Lectie Film Teme pentru certificare

Inceput pagina ...

12,90